top of page

PATELLOFEMORALE PROTHESE

Enkel het gewrichtsoppervlak tussen knieschijf en bovenbeen worden vervangen

In bepaalde gevallen bevindt de arthrose zich enkel ter hoogte van het gewricht tussen knieschijf en bovenbeen, het zogenaamde "patellofemorale gewricht". In deze gevallen kan het zinvol zijn een patellofemorale prothese te plaatsen.


Hierbij worden de beschadigde oppervlaktes van knieschijf enerzijds en bovenbeen anderzijds vervangen door een prothese. Deze bestaat ter hoogte van de knieschijf uit kunststof, ter hoogte van het bovenbeen uit metaal.


Kruisbanden, meniscus, gewrichtsbanden alsook het kraakbeen tussen bovenbeen en onderbeen (het femorotibiale gewricht) worden niet vervangen. 

PFJ 2.jpg
Knieschijfprothese: Services
bottom of page