top of page
meniscus.jpg

MENISCUSLETSELS

Meniscus: Articles & Resources

WAT IS DE MENISCUS?

De meniscus is de "schokdemper" van de knie. Het is een halve maan vormige structuur die de zich tussen het uiteinde van het bovenbeen en het begin van het onderbeen bevindt. Elke knie bevat twee menisci, een aan de binnenkant (de mediale zijde) en een aan de buitenkant (de laterale zijde). 

Het doel van de meniscus is het contactoppervlak tussen het bovenbeen (dat bolvormig is) en het onderbeen (wat vlakker is) te vergroten. Zodoende worden de krachten op het gewrichtsoppervlak verdeeld zodat deze niet te snel gaan afslijten (cfr. arthrose).

SCHEUR?

Een meniscusscheur kan (maar moet niet altijd) problemen geven, vooral pijn bij draaibewegingen van de knie. Sommige meniscusscheuren kunnen een blokkeren van de knie veroorzaken, maar dit komt zeker niet bij alle meniscusscheuren voor.

DIAGNOSE

Veelal is uw verhaal en het klinisch onderzoek reeds suggestief voor een meniscusscheur. Bij twijfel kan een MRI of Arthro-CT zekerheid brengen.

BEHANDELING

De behandeling van meniscusscheuren hangt van het type scheur af. Indien de scheur stabiel voorkomt kan een infiltratie volstaan om de klachten te verhelpen. Bij instabiele scheuren of indien een infiltratie onvoldoende helpt, dient veelal een kijkoperatie doorgevoerd te worden.

Hierbij wordt doorgaans het gescheurde deel van de meniscus verwijderd. Sommige meniscusscheuren kunnen ook gehecht worden, doch dit is eerder de uitzondering dan de regel.

Meer informatie over het praktisch verloop van een kijkoperatie vindt u hier.

bottom of page