top of page

TRAUMATOLOGIE

De meest gestelde vragen over traumatologie

KAN IK OP MIJN GIPS LOPEN?

De vraag of u op uw gips mag stappen hangt niet zozeer af van de gips zelf, maar meer van het letsel (breuk, ligamentletsel,...) dat eronder steekt! Ga dus nooit zomaar op uw gips steunen zonder dat uw arts dat vooraf met u heeft besproken.

De klassieke gipsen zijn te zwak en op deze mag men nooit stappen. Enkel op de synthetische gipsen kan gesteund worden maar enkel zo uw behandelend arts dit zo heeft meegedeeld!

MOET IK THROMBOSESPUITJES KRIJGEN (CLEXANE, FRAXIPARINE,...) ALS IK EEN GIPS HEB?

Ja. Behoudens enkele zeldzame uitzonderingen is thromboseprophylaxe steeds noodzakelijk voor elke volwassene met een gips.

HOE ZIT HET MET ARBEIDSONGEVALLEN?

Arbeidsongevallen worden medisch net als private ongevallen behandeld. Wel zal bij arbeidsongevallen de kosten van de consultatie doorgaans rechtstreeks met de verzekering worden geregeld. Geef dus steeds zowel aan uw arts als aan het secretariaat door als het om een arbeidsongeval gaat.

FAQ traumato: FAQ
bottom of page