top of page
Child Physiotherapy

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE

"Kijkoperatie"

Knie Arthroscopie: Articles & Resources

WAT IS EEN KIJKOPERATIE?

Een arthroscopie of "kijkoperatie" van de knie is een minimaal invasieve ingreep die via twee of drie kleine (1cm) incisies wordt doorgevoerd.

WAT KAN ER VIA EEN KIJKOPERATIE?

Bij elke arthroscopie wordt het gehele kniegewricht geïnspecteerd. Verschillende zaken kunnen meteen verholpen worden:

  • Meniscusscheuren: Het gescheurde deel van de meniscus kan verwijderd (partiële resectie) of gehecht worden. 

  • Kapselplooien: Een zogenaamde plica of kapselplooi kan zo deze irriteert verwijderd worden.

  • Kruisbandreconstructie: Indien een van de kruisbanden gescheurd is, kan deze vervangen worden.

  • Bakercyste: Een Bakercyste kan niet arthroscopisch verwijderd worden, maar de ingang ernaartoe kan wel vergroot worden (valvectomie). 

  • Focaal kraakbeendefect: Indien er een scherp begrensd kraakbeenletsel aangetroffen wordt, kunnen losliggende kraakbeenflappen verwijderd worden. Soms kan het onderliggend bot aangeboord worden (microfracture).

WAT NA EEN KIJKOPERATIE?

Wat u na een kijkoperatie kan en mag doen, hangt van de doorgevoerde operatie af. Doorgaans mag u op het geopereerde been steunen hoewel wel wordt aangeraden de eerste dagen veel rust te nemen. Thrombosespuitjes kunnen nodig zijn alsook kinesitherapie. De meeste kijkoperaties worden in daghospitaal doorgevoerd. Vooraleer u naar huis vertrekt, komt uw arts nog bij u langs en beantwoordt al uw vragen. U kunt uw persoonlijk nabehandelingsschema ook terugvinden op uw ontslagpapieren.

bottom of page