Workspace

STUDIES

Belangrijk om te weten:

  • Het al dan niet meewerken aan een studie zal nooit uw behandeling beïnvloeden. Deze blijft altijd hetzelfde, alleen zullen uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

  • Uw gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden. De verzamelde data worden altijd anoniem gemaakt. Enkel uw arts beschikt over uw persoonlijke gegevens.

  • U heeft geen voor- of nadeel aan het deelnemen.

  • U kan ten allen tijde uw toestemming intrekken. Dit is voor de betrouwbaarheid van de studie echter zeer slecht. Ik vraag u dan ook vriendelijk om vooraf goed te overleggen alvorens in te stappen.

 

LOPENDE STUDIES

Start 2e helft 2019

Deze studie gaat de survival van de mediale unicompartimentele knieprothese "MOTO" na. Meer info vindt u hier.

Altijd:

KNIEPROTHESE REGISTER

  • Uw medisch dossier wordt altijd bewaard, dit is bij wet verplicht.

  • Persoonlijk register: Daarenboven verzamel ik zelf steeds gegevens over alle knieprotheses om in mijn persoonlijke databank op te slaan.

  • Staatsregister: Elke geïmplanteerde (knie, heup en binnenkort vermoedelijk ook schouder) prothese wordt geregistreerd in het Belgische register.